Deltagere

Turneringen er åben for både mænd og kvinder.

Gruppe inddeling
Bokserne vil blive inddelt i grupper, med udgangspunkt i deres alder,
vægt, kampantal, og resultater.
Der vejes kun fredag!
Hvert gruppe kan maximalt bestå af fire boksere.

Hver bokser kan kun bokse 1 kamp om dagen.
Der matches på tværs af vægtklasser og aldersklasser!
i henold til DABUs reglement.
Max aldersforskel er 24 mdr. og afgøres på fødselsdato.
Dog kan U19 ikke møde Elite.
Ved kamp på tværs af aldersgrupper, bokses altid på den yngstes præmisser.

 

Regler